Uzmanlık Eğitimlerimizi

Akdeniz Üniversitesi -Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık öğrencileri ile buluştuk.