Uzmanlık Eğitimlerimizi

Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı

Yazılım Eğitimi

Eğitim Başlangıcı

15 Nisan 2024

Eğitim Süresi

200 Saat - 16 Hafta

Seanslarımız

Eğitim Modeli

Online & Yüzyüze

Akademimizdeki eğitimlere sınıf ortamında yüzyüze katılabilir veya eğitmenimiz derste iken aynı zaman da online olarak bağlanabilir sınıf ortamıyla aynı sürede eğitimi alabilirsiniz.

Sertifikalar

Microsoft Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi olan Ri Akademi’de Microsoft Uluslararası Sınavlarına girerek, Uluslararası Microsoft Sertifikası alabilirsiniz.

Eğitim süresince yaptığınız uygulamalar ve bitirme projenizin not ortalamaları alınarak mezuniyet notunuz hesaplanır.
Mezuniyet notuna göre Başarı ya da Üstün Başarı Sertifikası almaya hak kazanırsınız.

Eğitiminizi katılım koşullarını yerine getirerek tamamladığınızda alabileceğiniz Ri Akademi Katılım Sertifikası 

Eğitimi whatsapp ile paylaş
İlgili Eğitimler
Yazılım Eğitimi
Yazılım Eğitimi Hakkında:

Back-End Development (Python, C# ve Pyqt5)

90 Saat

Pyhton Eğitimi:

Python eğitimi, Python programlama dili ile ilgili temel konuları kapsayan bir öğrenme sürecidir.

Bu eğitimde öğrenilen bilgiler, Python dilinde programlama yaparak, yazılım geliştirme konusunda bir temel oluşturabilir ve Python kullanarak çeşitli projeler geliştirebilirsiniz. Python, hızlı ve kolay öğrenilebilir bir dil olduğu için, bu eğitimle beraber Python programlama dilini hızlıca öğrenebilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca, Python'un çeşitli kütüphaneleri ile veri analizi ve web scraping işlemleri de yapabilirsiniz.

İçerik:

Geliştirme Ortamının Hazırlanması ●Matematiksel Operatörler ●Değişkenler ve Data Tipleri ●Strings ve Metotları ● Listeler ve Metotları ● Operatörler ● Koşul İfadeleri ● Döngüler ve Metotları ●List Comprehensions ●Fonksiyonlar ●Gömülü Fonsksiyonlar(Built-In Fonksiyonlar) ●Hata Yönetimi ●Modüller●OOP ● Iterations ve Generators ● Decorators ●Dosya Yönetimi ●CSV ve JSON ●HTTP Request ve Beatifulsoup ● Bot Yazılımı : Selenium - Veri Analizi : Numpy ve Pandas ●Uygulamalar

C# Eğitimi:

C# (C sharp), Microsoft tarafından geliştirilen, genel amaçlı, nesne yönelimli bir programlama dilidir. C# genellikle Windows platformu için kullanılsa da, Mono ve .NET Core gibi açık kaynaklı çözümlerle diğer platformlarda da çalıştırılabilir.

İçerik:

Temel Programlama Kavramları Nesne Yönelimli Programlama (OOP) C# Dil Özellikleri .NET Framework ve .NET Core Veritabanı İşlemleri Web Uygulama Geliştirme

Pyqt5 Eğitimi:
PyQt5 eğitimi, Python programlama dili ile grafiksel kullanıcı arayüzleri geliştirmek isteyenler için tasarlanmıştır. Bu eğitimde PyQt5 kütüphanesi kullanılarak, PyQt5 araçlarıyla arayüz tasarlama, butonlar, menüler, araç çubukları ve diğer arayüz elemanları gibi özelliklerin kullanımı, sinyal ve slotlar, çoklu iş parçacıkları, stil sayfaları, Qt Designer, farklı widget türleri ve diğer PyQt5 özellikleri gibi konular ele alınmaktadır. Eğitim, PyQt5 kullanarak uygulamalar oluşturma konusunda temel bir anlayış sağlamak için hazırlanmıştır ve ayrıca PyInstaller aracılığıyla arayüzünüzü çalıştırılabilir bir programa dönüştürme yöntemleri de dahil edilmiştir.

İçerik:
●PyQt5 ile Arayüz Giriş ● PushButtons Özellikleri ve Kullanımı ● Signals and Slots ●MultiThreading ● Style Sheets Kullanımı ●Qt Designer ● QMenuBar Özellikleri ve Kullanımı - QToolBar Özellikleri ve Kullanımı ● QStatusBar Özellikleri ve Kullanımı ● QVBoxLayout Özellikleri ve Kullanımı ●QHBoxLayout Özellikleri ve Kullanımı ●QGridLayout Özellikleri ve Kullanımı ●QPushButtons Özellikleri ve Kullanımı ● QLineEdit and QLabel Özellikleri ve Kullanımı ●Label and QGroupBox Özellikleri ve Kullanımı ●QCheckBox Özellikleri ve Kullanımı ●QSpinBox Özellikleri ve Kullanımı ●QLCDNumber Özellikleri ve Kullanımı ●QCalendarWidget Özellikleri ve Kullanımı ●QTableWidget Özellikleri ve Kullanımı ●QMessageBox Özellikleri ve Kullanımı ● FontDialog Özellikleri ve Kullanımı ●QListWidget Özellikleri ve Kullanımı ● QComboBox Özellikleri ve Kullanımı ●QCSlider Özellikleri ve Kullanımı ● QTableWidget Özellikleri ve Kullanımı ● PyInstaller Arayüzü Çalıştırılabilir Programa Çevirme ●QStackedWidget Özellikleri ve Kullanımı ● QTabWidget Özellikleri ve Kullanımı ●Çok Sayfalı Arayüz Hazırlama ●Sayfalar Arası Bilgi Alışverişi ●Uygulama

Veritabanı Tasarımı ve Programlama (MYSQL)

Yazılım Kursu

50 Saat

Veritabanı eğitimi, veritabanlarının ne olduğunu ve neden kullanıldıklarını anlatarak başlıyor. Daha sonra geliştirme ortamının kurulması ve temel veritabanı işlemleri olan veri ekleme, veri seçme, kayıt güncelleme ve kayıt silme gibi konular ele alınıyor. Veritabanı sorgulama işlemleri için kullanılan WHERE, ORDER BY, GROUP BY, LIKE, BETWEEN, IN gibi operatörler ile COUNT, SUM, MAX, MIN gibi aggregate fonksiyonlar da öğretiliyor. Birden fazla tablo kullanımı, tablolar arasındaki ilişkilerin kurulması ve JOIN işlemleri de eğitimde yer alıyor. Eğitimde ayrıca SQL Joins, Inner Join, Left Join, Right Join gibi birleştirme işlemleri de detaylı bir şekilde ele alınıyor. Bu sayede katılımcılar, veritabanı işlemleri konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip olacaklar.

İçerik:

Veritabanı nedir ve neden kullanırız Geliştirme Ortamının Kurulması  Database ve Tablo Oluşturma Insert : Veri Ekleme Select : Veri Seçme Where : Kayıt Filtreleme Where Operatörler (Between - In - Like)Order By : Kayıt Sıralama Group By : Gruplama Aggregate Fonksiyon : Count, Sum, Max, Min Update : Kayıt Güncelleme Delete : Kayıt SilmeBirden Fazla Tablo Oluşturma İlişkili Tablolardan Veri Seçme Birden Fazla Tablodan Kayıt Seçme SQL Joins Inner Join İkiden Fazla Tablo Birleşimi Left Join - Right Join Seçilen Kayıtların Tabloya Eklenmesi Join ile Update Kullanımı Join ile Delete Kullanımı

Front-End Development (Django, Bootstrap, JavaScript, Html, Css)

60 Saat

Front-end Nedir • Html • Css • JavaScript • ES6 • Dom nedir? • Virtual Dom nedir? •Hello World • Değişkenler • Karar Yapıları • Döngüler • Mantıksal Operatörler • Diziler, Fonksiyonlar • Component • State Props • Hooks • Fetching • Web API bağlantısı • Web API’den kayıt çekme, ekleme, silme, güncelleme • Gerçek hayattan senaryolar ve bazı ileri düzey örnekler • Proje Uygulama

Django Eğitimi:
Django eğitimi, web uygulama geliştirme için kullanılan bir Python web çerçevesi olan Django'nun temel özelliklerini kapsar. Http Requests, Urls & Views, Templates, Static Files, HTML, CSS, Bootstrap gibi konuların yanı sıra, Django Models, Migrations, Queries, Admin Uygulaması, Authentication, Account Uygulaması ve tasarımın iyileştirilmesi gibi konular da ele alınır. Ayrıca, blog detaylarının gösterilmesi, kategoriye göre blog filtreleme ve Django uygulamasının yayınlanması gibi konulara da değinilir. Django eğitimi, web uygulaması geliştirme becerileri kazanmak isteyenler için oldukça faydalı bir eğitimdir.

Bootstrap Eğitimi

Bootstrap, açık kaynaklı bir CSS (Cascading Style Sheets) ve JavaScript çerçevesidir. Web geliştirme sürecini hızlandırmak ve kullanıcı dostu, duyarlı (responsive) ve modern görünümlü web siteleri oluşturmak için tasarlanmıştır.

İçerik:

Bootstrap Nedir Bootstrap Kurulumu Bootstrap'ı projenize nasıl entegre edeceğinizi gösteren adım adım bir kılavuz. Bootstrap Grid Sistemi Bootstrap CSS Sınıfları Bootstrap Bileşenleri Bootstrap Duyarlı Tasarım Özelleştirme ve Tema Oluşturma Bootstrap ve JavaScript Bootstrap Hata Ayıklama ve Kaynaklar

JavaScript Eğitimi:

JavaScript, web tarayıcılarında çalışan, kullanıcı etkileşimleri, web sayfalarının dinamik içeriği, veri işleme ve API entegrasyonu gibi birçok işlevi yerine getirebilen bir programlama dilidir.

İçerik:

Temel JavaScript Kavramları Nesne ve Fonksiyonlar DOM Manipülasyonu: AJAX ve Veri İşleme JavaScript Framework ve Kütüphaneleri Hata Ayıklama ve Performans İyileştirme

HTML Eğitimi:

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının yapısal ve içeriksel olarak tanımlanması için kullanılan standart bir işaret dilidir. HTML, web tarayıcıları tarafından anlaşılabilen etiketler kullanarak web sayfalarının yapısını belirtir.

İçerik:
● Temel HTML Etiketleri ● Bağlantılar ve Bağlantılı Sayfalar ● Tablolar ve Formlar ● Görseller ve Multimedya ● Semantik HTML ● HTML ve CSS Entegrasyonu 

CSS Eğitimi:

CSS (Cascading Style Sheets), web sayfalarının görüntü ve düzenini kontrol etmek için kullanılan bir stil dilidir. HTML'in yapısını belirlerken, CSS ile bu yapının nasıl görüneceğini ve düzenleneceğini tanımlayabilirsiniz. İşte CSS eğitimleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme:

İçerik:
●CSS Temelleri ●CSS Özellikleri ●CSS Kutu Modeli ●CSS Display ve Positioning ●CSS Layout ●CSS Geçişler ve Animasyonlar

Yazılım Eğitimi amacı; Yetkinliklerinizi dünyanın her yerinde kabul gören yazılım geliştirme alanındaki en yeni sertifikasyonlara sahip olarak Türkiye’de aranan nitelikte yazılımcılar olmanızı sağlamaktadır. MySQL Veritabanı, Python, Pyqt5 JavaScript, Django, Bootstrap teknolojilerini ve GitHub kütüphanesini kullanarak web tabanlı yazılım geliştirmenin temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Bu teknolojilerin seçilmesinin sebebi, ülkemizdeki yazılım sektöründe yaygın olarak kullanılan teknolojiler olmasıdır.

Yazılım Eğitimi, yazılımcı olmak isteyenler ya da bu alanda Microsoft’un yeni teknolojilerine hakim olmak isteyen yazılımcılar katılabilir.

Yazılım eğitimi sonunda; Veritabanı tasarım ve programlama, back-end ve front-end teknolojileri hakkında bilgi sahibi olacak, masaüstü ve web uygulamalarının yanı sıra; çeşitli kurumsal yazılımların nasıl geliştirildiğini öğrenecek, kendi çalışma ve çabası doğrultusunda da bir yazılım projesi/ürünü ortaya koyabilecek birikime ulaşabilecekler. Yazılım Eğitimi ile, Yazılım Geliştirici, Yazılım Mimarı, Test Uzmanı, Proje Yöneticisi veya İş Analisti gibi ünvanlarla kariyerinize devam edebilirsiniz.

Microsoft sınav merkezi olan kurumumuzda gireceğiniz Microsoft sınavları ile uluslararası sertifika alabileceksiniz.

Bu Programda öğrencilerimizin;

MySQL veritabanı tasarım ve programlama temelleri

C# ile Nesne tabanlı programlama temelleri, sık kullanılan tasarım desenleri ve katmanlı mimari, SOLID prensipleri ve Clean Code

Masaüstü programlamanın temelleri

JavaScript (ES6) ve Django ile web tabanlı arayüz geliştirme, API’ler ile haberleşme

Web uygulamalarının güvenliği konularının örnek bir CMS (İçerik Yönetim Sistemi)+Web Sayfası geliştirerek öğrenmesi hedeflenmektedir.

Yazılım Eğitimi süresince; gerçek senaryolar üzerinden bolca örnekler verilerek, soru cevaplar ile gerçek hayatta karşılaşılan bazı case’lerin çözümleri de olacaktır. Eğitmenlerimizin sektördeki deneyim ve tecrübesinden aktarılan gerçek senaryo örnekleri sayesinde yazılım mühendislerinin konulara ve problemlere nasıl yaklaştığı ve nasıl çözümler ürettiği hakkında ve kolay ulaşılabilir olmayan çok değerli bilgiler hakkında fikir sahibi olacaktır.

Canlı Yayın Eğitimlerimiz

Hala yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde evinde kendini hastalıktan korumak isteyen veya yurt ve şehir dışında olup Akademimiz den eğitim almak isteyen onlarca öğrenci adayımız için; Canlı yayın eğitimlerimiz Akademimiz de gerçekleşen eğitimlerimiz ile eş zamanlı bire bir aynı müfredat ile devam etmektedir.

Canlı Yayınlarımızla mezun olan öğrencilerimiz, diğer mezun öğrencilerimizle eşit şartlara sahip olurlar. Her mezun öğrencinin kariyerine destek verecek referanslar verilir ve mezunlarımız neredeyse %90 a varan oranda akademimizden çıkar çıkmaz işe yerleşirler.

Öğrenme Garantisi

Antalya Ri Akademi olarak istisnasız en önem verdiğimiz kısım Eğitim Garantisidir. İster grup eğitimi olsun, ister birebir eğitim; tüm eğitim dönemi boyunca öğrencilerimiz uygulamalı ve proje bazlı bir eğitim dönemi geçirir. Yapılan etüt çalışmalarıyla da alınan tüm eğitimler pekiştirilir. Bu nedenle geçirilen tüm eğitim dönemi verimli ve başarılıdır. Fakat Ri Akademi olarak öğrencilerimizin yüzde yüz memnuniyetini sağlamak için eğitim garantimiz mevcuttur. %90 devamlılık sağlayan, yapılan sınavlarda başarı oranı 60 ve altında kalan tüm öğrencilerimizin eğitim garantisi devreye girer ve sıfırdan ücretsiz eğitim alma hakkına sahip olur.

Dünya'nın her yerinden Ri Akademi'li olun

Eğitmenimiz, Akademi çatısı altında  derste iken aynı zamanda da canlı yayın ile  online kayıt olan öğrencilerimize bağlanarak eğitime devam edecektir. Böylece dünyanın her yerinden Ri Akademi’ li olabileceksiniz…

Uygulamalı Proje Çalışmaları (Portfolyo Oluşturmak)

Rİ Akademi Eğitim Merkezi olarak, Teknik Çizim ve 3D Uzmanlığı, Web ve Grafik Uzmanlığı, Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı olmak üzere tüm kariyer eğitim programlarımızda proje çalışması yapılmaktadır. Verilen eğitimlerimizin tümü uygulamalı olduğu için mezun olan öğrencilerimizin elinde sektörde rahatlıkla uzmanlıklarını gösterebilecekleri birden fazla proje bulunmaktadır. Bu sayede sadece eğitim ve diploma ile iş başvurusu yapmanın yanı sıra, hazırladığınız portfolyo çalışmaları ile de rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız. Sektörde aranan deneyim kıstasını kurs bitiminde hazırladığınız portfolyo çalışmaları ile aşabileceksiniz. 

Sertifika Programları

Ri Akademiye ait üç tip sertifikamız bulunmaktadır.

1- Eğitime %90 devamlılık ve proje teslim şartıyla Katılım Sertifikası verilmektedir.
2- Mezuniyet puanı 60 – 80 arası ise Başarı Sertifikası verilmektedir.
3- Mezuniyet puanı 80 ve üzeri ise Üstün Başarı Sertifikası verilmektedir.
Öğrencilerimizin aldığı kariyer eğitiminin yetkinlikleri sertifikasında bulunmaktadır.

Ri Akademinin Uluslararası yetkinlikleriyle Autodesk, Adobe ve Microsoft gibi yazılım devlerinin Uluslararası sertifikalarının da sahibi olabileceksiniz.

Akademi Olanakları
Bilgisayar, internet ve sakin ortama sahip olmayan öğrencilerimiz akademimizi saat 19:00’a kadar kullanabilmektedir. 3 katlı olan kurumumuzda 5 adet laboratuvarımız sabah,öğlen, akşam ve haftasonu seans seçenekleriyle doğru zamanda eğitim almanıza odaklıdır. Programları ve yapılan uygulamaları konforlu bir şekilde yapabileceğimiz son teknoloji bilgisayar donanımına sahip olup %100 lisanslı programlara sahip laboratuvarlarımız mevcuttur.
Ri Akademi, Microsoft'un Yetkili eğitim ve sınav merkezidir.
SERTİFİKA ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ YORUMLARI

O. KAYACAN
O. KAYACAN
İç Mimar
Read More
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünden mezun olmama bir sene kala kendimi piyasaya hazırlamak, üç ve iki boyutlu proje çizmek ... Devamını Oku
S. ŞENER
S. ŞENER
Öğrenci
Read More
Yaz içerisinde Rİ AKADEMİ de Autocad, 3ds Max ve Photoshop eğitimleri aldım. Eğitim şekli kolay anlaşılır ve öğretici. Nilgün İŞLEK hocamın verdiği eğitim okulumda bana çok...Devamını Oku
Y. AYDOĞDU
Y. AYDOĞDU
Tasarımcı
Read More
Ri Akademi 'den aldığım eğitim iş hayatımı, iş kariyerimi başka bi alanda devam ettirmeme neden oldu. Okul hayatım ile şu anki iş hayatım birbirinden farklı ,hatta ortak... Devamını Oku
T. EFE
T. EFE
Mimar
Read More
3ds max+Vray kursuna kayıt oldum dersi veren hoca Ümit hoca çok bilgili bir eğitmen ve dersi iyi anlatıyor tavsiye ederim. Antalya’ nın en iyi akademisi...Devamını Oku
Ş. DAĞDEVİREN
Ş. DAĞDEVİREN
İnşaat Teknikeri
Read More
Ri Akademi'de Nilgün İŞLEK hocamdan almış olduğum 3ds Max eğitimi sayesinde mesleğim olan inşaat teknikerliğin de bir adım daha ilerlemiş oldum...Devamını Oku
S. ACAR
S. ACAR
İç Mimar
Read More
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Nilgün İŞLEK hocamdan almış olduğum eğitim kariyer başlangıcındaki en sağlam adımlardan bir tanesi... Devamını Oku
N. ÇELİK
N. ÇELİK
Seramik Mühendisi
Read More
Benim için çok kıymetli saygıdeğer hocam, eğitmenim Nilgün İŞLEK sayesinde kendime meslek oluşturdum ve şu ana dek birçok projeye imza attım ve devam ediyorum... Devamını Oku
H. D. DALOĞLU
H. D. DALOĞLU
Tasarımcı
Read More
Küçük yaşlardan itibaren tasarım ve teknik çizime ilgim vardı. Ama ne yazık ki eğitim sisteminin sadece sınavlara dayatılması ve genç insanların, yeteneğinin dışında... Devamını Oku
C. AKAN
C. AKAN
3D Artist
Read More
Ben lise mezunuyum meslek sahibi olmak için görüştüm max eğitimi aldım muazzam bi online eğitim sistemleri var şu anda paramı modelleme yaparak burdan kazanıyorum...Devamını Oku
Previous
Next
Yazılım Eğitimi
Yazılım ve Kodlama Eğitimi
yeni başlayanlar için yazılım
Kodlama Eğitimi
Python Kursu
Yazılım Uzmanlığı Kursu
Ri Akademi Fırsatlar
%50 İndirim Kampanyası

Seçili eğitimlerimizde Yüzde 50 İndirim fırsatını kaçırmayın. Siz de Ri Akademi'li olun, sektörde öne geçin!

Kampanya Bitişi: 30 Nisan 2024